Profesionálne asistenčné služby

Profesionálne asistenčné služby Ak sa dostanete pri Vašich cestách do ťažkostí, vždy zavolajte náš dispečing. Naša pomoc je možná pri nepojazdnosti vozidla, či už z dôvodu poruchy alebo nehody.

Na odstránenie drobných porúch Vám pošleme mechanika priamo na miesto poruchy Vášho vozidla. Pri závažnejších poruchách a pri nehodách Vám objednáme spoľahlivú odťahovú službu, ktorá prepraví Vaše nepojazdné vozidlo do autoservisu podľa Vášho výberu. Zásah na území Slovenska sme schopní zorganizovať spravidla do 30 minút od Vášho zavolania. Ďalšia naša pomoc spočíva v pristavení náhradného vozidla, zorganizovaní núdzového ubytovania alebo náhradnej dopravy. Poradíme Vám aj pri organizácii opravy Vášho vozidla v autorizovanom servise a pri vybavení poistnej udalosti.

+421-2-21025923

NON STOP DISPEČING ASISTENČNEJ SLUŽBY

Čo robiť v núdzi

Zavolajte na náš dispečing. Naši operátori Vám poradia v každej situácii a v prípade potreby Vám zorganizujú pomoc:

  • Odtiahnutie vozidla do autorizovaného autoservisu
  • Opravu vozidla na mieste poruchy
  • Poskytnutie náhradného vozidla
  • Zorganizovanie náhradnej dopravy

Pri komunikácii s operátorom asistenčnej služby oznámte:

  • Čo najpresnejšie, kde sa nachádzate (pre bezproblémový príjazd vozidla vyslaného asistenčnou službou)
  • Podstatu problému a informácie o Vašom vozidle (typ, evidenčné číslo, farba, počet osôb, náklad, kontakt na šoféra)
  • Všetky ďalšie informácie, ktoré vylúčia márny výjazd asistenčného vozidla

Ponuku na asistenčné služby pre:

  • Poisťovne
  • Leasingové spoločnosti
  • Spoločnosti s vlastným vozovým parkom

Vám obratom zašleme po vyplnení kontaktného formulára.